Vad är skuldsanering och hur fungerar det?

Skuldsanering från Kronofogden

Vi har sett att det är flera låntagare som önskar veta mer om vad skuldsanering är, vad det innebär och hur det går till och vi vill ju erbjuda så mycket information som bara möjligt om snabblån och alla aspekter av snabblån, därför kändes det vettigt att skriva en kort artikel om skuldsanering.

Vad betyder skuldsanering?

Då du har lånat pengar via snabblån (eller på något annat sätt) och märker att du inte klarar av att betala tillbaka lånet inom utsatt tid lönar det sig att ansöka om skuldsanering. Kort sagt innebär skuldsanering att du får hjälp med att återbetala alla dina skulder. Det kan innebära att helt eller delvis befrias från att betala tillbaka de pengar som du har lånat.

Det är ingen lösning som du ska ta för att klara en tillfällig skuldfälla utan skuldsanering är en allvarlig process som kräver att du skapar en långtidsplan tillsammans med Kronofogden för att återbetala dina skulder. Detta innebär att du inte kan spendera pengar på andra saker än att betala dina skulder.

Vem kan få skuldsanering?

Inte alla kan ta del av skuldsanering utan det berör endast personer som är svårt skuldsatta och inte klarar sig i vardagen. För att kunna få skuldsanering måste du även uppfylla följande villkor:

  • Du måste vara en fysisk person, dvs. inte ett företag, en förening eller någon annan organisation,
  • Du måste vara folkboförd i Sverige,
  • Du kan inte betala dina skulder inom en överskådlig tid,
  • Dina skulder påverkar både din ekonomiska och dina personliga förhållanden,
  • Du har inte näringsförbud, och
  • Du har inte deltagit i skuldsanering tidigare.

Ifall du uppfyller alla ovan nämnda villkor kan du ansöka om skuldsanering genom att fylla i en ansökan hos Kronofogden. Kronofogden kommer sedan att analysera dina uppgifter för att bedöma om du kan ta del av skuldsaneringen. Då bedöms bl.a. skuldernas storlek, din ålder, arbetsförmåga, utbildning och andra omständigheter som påverkar din personliga ekonomi.

Hur fungerar skuldsanering?

Om din ansökan blir godkänd hos Kronofogden kommer de att skriva ett förslag till betalningsplan för de nästa 5 åren. Planen utgår vanligen från att hur mycket pengar du behöver för att försörja dig själv och din familj – alla inkomster utöver dessa ska gå till att förminska dina skulder. Du kommer alltså att leva på en mycket stram budget! Betalningsplanen måste även godkännas av dig själv och alla de företag/organisationer som du är skyldig pengar åt. Ifall någon av dem inte godkänner planen kan du ansöka om överklagan hos tingsrätten.

Vanligtvis när du har levt fem (5) år så att du har följt betalningsplanen kommer alla dina återstående skulder att avskrivas.